Solenergi som 
en tjänst

Vi erbjuder långsiktiga energiköpsavtal

En trygg

samarbetspartner

På Aurinkokarhu värdesätter vi expertis och hållbara relationer. Anställda och ledningen bakom företaget har en lång och bred erfarenhet inom energiproduktion, allt från torvproduktion, produktion av vindkraft till solenergi. 

Aurinkokarhu

PPA

Power Purchase Agreement

Solenergi som en tjänst innebär att man tecknar ett PPA-avtal som är ett långsiktigt elköpsavtal. Detta innebär att ett företag köper en viss mängd el från elproducenten för ett överenskommet pris. PPA möjliggör ett snabbt och enkelt beslut att införskaffa solenergi eftersom företaget behöver inte göra några egna investeringar, och kan istället köpa in förmånlig energi till ett fast pris upp till 20 år.

Stabilt och förutsägbart elpris

Genom ett PPA-avtal garanteras ett fast och förmånligt elpris genom att låsa in en fast prisnivå för den köpta elen under avtalstiden. Detta eliminerar osäkerheten kring fluktuationer på energimarknaden och ger företaget en förutsägbar kostnadsstruktur för sin elanvändning i upp till 20 år.

Positivt varumärkesvärde utan investeringskostnader

Fördelarna med ett PPA-avtal är både ekonomiska och miljömässiga. Ni kan använda information om ursprunget för den el ni köper för marknadsförings- och varumärkesändamål.

Påverkar inte kärnverksamheten

Ni kan koncentrera er på er verksamhet, genom ett PPA-avtal så outsourcar ni produktionen av er förbrukade el utan att det påverkar er dagliga verksamhet.

Minimerar risker

Aurinkokarhu äger, finansierar och underhåller energianläggningen. Genom ett PPA-avtal minimerar ert företag risken genom att säkra en stabil och förutsägbar energikostnad över avtalstiden. Med vår pålitliga bakgrund inom grön energi garanterar vi trygghet i er energiförsörjning.

Hållbar elproduktion och elanvändning

PPA-avtal är ett hållbart alternativ för både elanvändaren och elproducenten eftersom det främjar en övergång till en mer hållbar och miljövänlig elanvändning.

Främjar förnybar energi

Genom att teckna ett PPA-avtal stöder företag investeringar i förnybara energikällor, och därmed visar sitt engagemang för hållbarhet.

Hur går det till?

En helhetsbild på processen för att ingå Power Purchase Agreement.

1. Teckna PPA-avtal

Första steget i processen är att teckna PPA-avtal med oss.

2. Arrendeavtal

Nästa steg är att teckna ett arrendeavtal mellan Aurinkokarhu och fastighetsägaren.

3. Planering, finansiering och byggnation

Vi på Aurinkokarhu sköter hela processen, från tillståndssökande, planering, finansiering till byggnation av solenergianläggningen.

4. Underhåll

Aurinkokarhu sköter underhållet av anläggningen, genom hela avtalsperioden.

5. Producerad elektricitet

Kunden betalar endast för den producerade elektriciteten.

Vad krävs för att ingå PPA-avtal?

Yta för att bygga solpark

Elköparen måste arrendera ut en fastighet att bygga solpark på, kan vara både ett markområde eller ett tak på en fastighet.

Lönsam verksamhet

Företaget bör ha en lönsam verksamhet för att säkerställa stabilitet för alla parter involverade, samt för att kunna upprätthålla sin del av avtalet.

Kapacitet att uppfylla åtagandet

Företaget måste ha tillräcklig kapacitet och resurser för att köpa den överenskomna mängden el enligt avtalet. Elförbrukningen bör uppgå över 300 kWh/h.