Markägare

Ge din mark en mera

meningsfull uppgift

Arrendera ut din mark för solpark

Maximera din mark och minimera ditt arbete. Genom att arrendera ut din mark till oss öppnar du dörren till en helt ny inkomstkälla utan att behöva göra mer än att låta solen göra jobbet. Med våra långsiktiga avtal kan du förvänta dig trygga och och stabila intäkter under många år framöver, samtidigt som du bidrar till att främja miljön. Arrendet är indexbundet och har en löptid på 49 år. När arrendeperioden är slut återställs marken och solparken städas bort.

Vilken marktyp kan man bygga på?

Alla marktyper går att bygga på, men det betyder inte att det är lönsamt att bygga på alla marktyper. När vi undersöker marken är det många faktorer som vi tar i beaktande i våra uträkningar, så som distans till elnätets anslutningspunkt, kostnader för markarbetet, solens instrålning och många fler. Därför är varje markområde unikt på sitt sätt, och därför är vi intresserade av alla typer av markområden.

Hur går det till?

Vår uppgift är att säkerställa att marken uppfyller kraven för ett lyckat projekt. Processen att utveckla ett solkraftsprojekt varierar beroende på kommun och myndighetsbeslut, samt solparkens storlek. Så här går planeringsprocessen till.

1. Markägarkontakt

Vi får kontakt med en markägare som har ett lämpligt markområde för en solpark.

2. Kartläggning

Vi gör en preliminär kartläggning över marken, om området uppfyller nödvändiga krav så fortskrider projektet.

3. Tillståndsprocess

Nästa steg är tillståndsprocessen för att få bygglov. Denna process kan uppgå till ett år. Vid större områden, kan en miljökonsekvensbedömning behövas.

4. Finansiärer

När tillståndsprocessen är klar presenteras området till vår finansiär och byggnation av parken påbörjas.

5. Drifttagning och Intäkter

När solkraftsparken är byggd börjar markägaren få sina hyresintäkter, och solparken börjar producera elektricitet.

6. Demontering

När avtalsperioden gått ut så städas anläggningen bort och markområdets besittningsrätt återgår till markägaren.

Agrisolar

Solkraftskombinerat jordbruk för mångfaldens hållbarhet

Jordbruk är en av de viktigaste näringarna i stora delar av Finland och behövs för att trygga matförsörjningen och hålla landsbyggden levande. Därför strävar vi på Aurinkokarhu till att i mån om möjlighet samarbeta med jordbruket. Det kan vara allt från får som betar och underhåller marken, biodling, eller sådd av specialgrödor.

Resultatet på detta minimerar solenergiproduktionens miljöpåverkan och maximera hållbarheten.