Aurinkoenergia 
palvelu

Tarjoamme pitkäaikaisia sähkönhankintasopimuksia

Turvallinen

yhteistyökumppani

Me Aurinkokarhussa arvostamme asiantuntemusta ja kestäviä suhteita. Yrityksen takana olevilla työntekijöillä ja johdolla on pitkä ja laaja kokemus energiantuotannosta aina turvetuotannosta, tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoon. 

Aurinkokarhu

PPA

Sähkön ostosopimus

Aurinkoenergia palveluna edellyttää pitkäaikaisen sähkönhankintasopimuksen allekirjoittamista. Tämä tarkoittaa, että yritys ostaa tietyn määrän sähköä sähköntuottajalta sovittuun hintaan. Sähkönhankintasopimukset mahdollistavat nopean ja helpon päätöksen aurinkoenergian ostamisesta, koska yrityksen ei tarvitse tehdä omia investointeja, vaan se voi ostaa edullisesti energiaa kiinteään hintaan jopa 20 vuoden ajan.

Vakaat ja ennustettavat sähkön hinnat

Sähkönhankintasopimus takaa kiinteän ja edullisen sähkön hinnan, koska ostetun sähkön kiinteä hintataso sidotaan sopimuksen keston ajaksi. Tämä poistaa energiamarkkinoiden vaihteluista johtuvan epävarmuuden ja antaa yritykselle ennustettavan kustannusrakenteen sähkön käytölle jopa 20 vuodeksi.

Positiivinen brändiarvo ilman investointikustannuksia

Sähkönhankintasopimuksella on sekä taloudellisia että ympäristöhyötyjä. Voit hyödyntää ostamasi sähkön alkuperän markkinointi- ja bränditarkoituksiin.

Ei vaikutusta ydinliiketoimintaan

Voit keskittyä liiketoimintaasi, sillä PPA-sopimuksen avulla ulkoistat kulutetun sähkön tuotannon vaikuttamatta päivittäiseen toimintaasi.

Riskien minimointi

Aurinkokarhu omistaa, rahoittaa ja ylläpitää energialaitoksen. Sähkönhankintasopimuksella yrityksesi minimoi riskin varmistamalla vakaan ja ennustettavan energiakustannuksen sopimuskaudeksi. Luotettavan vihreän energian taustamme ansiosta takaamme energiantoimitukseesi varmuuden.

Kestävä sähköntuotanto ja sähkönkäyttö

Sähkönhankintasopimukset ovat kestävä vaihtoehto sekä sähkönkäyttäjän että sähköntuottajan kannalta, sillä ne edistävät siirtymistä kestävämpään ja ympäristöystävällisempään sähkönkäyttöön.

Uusiutuvan energian edistäminen

Allekirjoittamalla sähkönhankintasopimuksen yritykset tukevat investointeja uusiutuviin energialähteisiin ja osoittavat näin sitoutumisensa kestävään kehitykseen.

Miten se toimii?

Yleiskatsaus sähkönhankintasopimuksen tekoprosessista.

1. Sähkönhankintasopimuksen allekirjoittaminen

Prosessin ensimmäinen vaihe on allekirjoittaa PPA-sopimus kanssamme.

2. Vuokrasopimus

Seuraavaksi allekirjoitetaan vuokrasopimus Aurinkokarhun ja kiinteistön omistajan välillä.

3. Suunnittelu, rahoitus ja rakentaminen

Me Aurinkokarhussa huolehdimme koko prosessista, lupahakemuksesta, suunnittelusta, rahoituksesta ja aurinkovoimalan rakentamisesta.

4. Kunnossapito

Aurinkokarhu vastaa laitoksen ylläpidosta koko sopimuskauden ajan.

5. Tuotettu sähkö

Asiakas maksaa vain tuotetusta sähköstä.

Mitä tarvitaan PPA-sopimuksen tekemiseen?

Aurinkopuiston rakentamisalue

Sähkön ostajan on vuokrattava kiinteistö aurinkopuiston rakentamista varten, joka voi olla joko maa-alue tai rakennuksen katto.

Kannattava toiminta

Yrityksellä olisi oltava kannattava liiketoiminta, jotta varmistetaan kaikkien osapuolten vakaus ja jotta se pystyy täyttämään oman osuutensa sopimuksesta.

Kyky täyttää sitoumus

Yrityksellä on oltava riittävästi kapasiteettia ja resursseja, jotta se voi ostaa sovitun määrän sähköä sopimuksen mukaisesti. Sähkönkulutuksen on oltava yli 300 kWh/h.